Autorijschool Ralf Profijt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Autorijschool Ralf Profijt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die er verwerkt worden

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die er verwerkt worden:

- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer (wanneer je gebruik maakt van het telefoonnummer en de Whatsapp mogelijkheden op deze website)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld de correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag er persoonsgegevens verwerkt worden

Autorijschool Ralf Profijt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je vraag of opmerking via het contactformulier te kunnen beantwoorden
- Om je terug te kunnen bellen wanneer er even niet opgenomen kan worden
- Om je Whatsapp berichten te kunnen beantwoorden 

Geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Ralf Profijt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Ralf Profijt) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autorijschool Ralf Profijt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Ralf Profijt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autorijschool Ralf Profijt gebruikt functionele, en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Autorijschool Ralf Profijt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Houdt hierbij wel rekening met het feit dat bepaalde onderdelen van deze website dan minder goed zullen kunnen werken.
Hieronder vindt je uitleg over hoe je in verschillende browsers cookies kunt uitschakelen.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn van sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Facebook (wanneer je iets van deze site liked of deelt, en wanneer je ons besluit te volgen op facebook)
Instagram (wanneer je ons besluit te volgen op Instagram)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Autorijschool Ralf Profijt via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Autorijschool Ralf Profijt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Autorijschool Ralf Profijt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

Autorijschool Ralf Profijt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Autorijschool Ralf Profijt via het contactformulier.

   Westerhaar-Vriezenveensewijk
   06 46 12 99 13
 Contactformulier
 Email
 Privacyverklaring

Deel:

Volg:

fb iconinstagram

┬ę 2019 Autorijschool Ralf Profijt

Deze website maakt gebruik van Cookies.